Dejan Tašner
aNImaKe
                        Individualne napredne rešitve ortotike
Copyright © 2017 by aNImaKe d.o.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@animake.si
Designed by aNImaKe
aNImaKe d.o.o.
Tyrševa ulica 6
2000 Maribor
SLOVENIJA
Po uspešno zaključeni Srednji zdravstveni šoli v Mariboru, se je vpisal na Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, smer ortotika in protetika, kjer je diplomiral z odliko leta 2010 in pridobil strokovni naziv diplomirani inženir ortotike in protetike.

Po zaključku študija se je zaposlil v Nemčiji ter v sklopu krajših nekajmesečnih izobraževanj delal še v Angliji in Italiji.

Tekom dela v tujini se je dodatno strokovno izobraževal na različnih mednarodnih konferencah in strokovnih sejmih in kongresih ter se aktivno udeleževal strokovnih posvetov v okviru Mednarodnega združenja za ortotiko in protetiko (ISPO) ter Mednarodnega združenja za obutveno ortotiko (IVO).

Delal je tudi v Avstriji, kjer se je dokočno subspecializiral v strokovno področje izdelave ortopedskih vložkov po meri. Usmeril se je v obutveno ortotiko in na tem področju leta 2014 soustanovil podjetje Ortopedski inženiring (www.oim.si), usmerjeno v obutveno ortotiko (čevlji, vložki, opornice). Podjetje temelji na treh stebrih: diagnostika, proizvodnja ter raziskave in razvoj.

Dejan Tašner veliko dela s pacienti in v proizvodnji, aktiven pa je tudi na področju raziskav in razvoja. Tako dopolnjuje svoje znanstveno in strokovno delo, ki ima izkazano tudi mednarodno odmevnost na področju obutvene ortotike.

V slovenskem prostoru z mednarodnimi strokovnimi standardi orje ledino na področju obutvene ortotike ter vstopa v strokovno raziskovalno področje, ki je zelo pomembno za nadaljnji razvoj stroke v Sloveniji ter v mednarodnem okolju.

Je član nadzornega odbora strokovnega združenja ISPO Slovenija.

Je član upravnega odbora IVO, ki je svetovna krovna organizacija za področje obutvene ortotike in na svetovni ravni združuje nacionalne zveze večine držav sveta tega področja. V odbor je bil izvoljen kot najmlajši član odbora ter prvi iz Vzhodne in Južne Evrope.

V podjetju aNImaKe d.o.o. izvaja inženirsko diagnostične preglede stopal, izvaja postopek postavljanja stopal v pravilen statični položaj telesa in opravlja meritve hoje. Ukvarja se z najtežjimi patologijami.
Dejan Tašner
Dipl. inž. ort. in prot.
dejan.tasner@animake.si

   aNImaKe™

      Individualne napredne rešitve ortotike
Designed by aNImaKe™
Domov
Zgodbe
Ekipa
Prihodnost
Galerija
Naročanje
3D tiskanje
Mediji o nas